หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสน
“ท่าเสนอาหารปลอดภัย ชุมชนน่าอยู่ วิถีชีวิตพอเพียง”
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลท่าเสน
สาธารณสุขในตำบล
ท่าเสน
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
ตำบลท่าเสน
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
1
2
3
4
5
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน สอบถามโทร. 0-3258-6558 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสน
www.tasane.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
 

ติดต่อ : 032-586-558

E-mail : tasane05@gmail.com
 
นายประสงค์ หอมนาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
 
 
 

กิจกรรม
 
 
 
 


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมตำบลท่าเสน [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 235 


ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่นำ [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 305 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพัฒนาอบต.หลังเก่าเพื่อทำเป็นศูนย์พักคอย [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 216 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 183 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
   
   
   
   
  ข่าวสารและข้อมูล
ในตำบลท่าเสน
เพื่อความโปร่งใสและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในตำบลท่าเสน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดิน หมู่ที่ 5 [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดินของ อบต. หมู่ที่ 5 [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหลักบ้านลาด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกปรับผิวจราจร ตั้งแต่คลองชลประทาน-ถนนเพชรเก [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมที่ดินของ อบต. หมู่ที่ 5 ถมที่ขนาด 4 ไร่ 84 ตร.วา สูง 2. [ 25 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมที่ดินของ อบต. หมู่ที่ 5 ถมที่ขนาด 4 ไร่ 84 ตร.วา สูง 2. [ 25 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมที่ดินของ อบต. หมู่ที่ 5 ถมที่ขนาด 4 ไร่ 84 ตร.วา สูง 2. [ 19 ก.ย. 2566 ]

     
 
 
 
 
 

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

วีดิทัศน์
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
 
 
พบ 0023.3/ว23201 ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ 23200 ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.5/ 1057 การจัดสรรเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว1056 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว1055 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว1054 แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว1053 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.6/ว23095 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.4/ว1052 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมอบหมายผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ e-ratchakitcha ของหน่วยงานเข้ารับฟังการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.1/ 23089 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.6/ว1051 รบกวน ทถอ. ทุกท่าน ประสานแจ้ง ทต. และ อบต. ในพื้นที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมอบหมายผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ e-ratchakitcha ของหน่วยงานเข้ารับฟังการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปร  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.5/ 22994 การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว1050 ขอประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว22959 การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว22960 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.3/ว22957 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.5/ 22961 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.6/ว1049 การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.6/ว1048 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
พบ 0023.2/ว1047 แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖)  [ 27 ก.ย. 2566 ]    
 
 
อบต.ท่าเสน มาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าเสน โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าเสน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดิน หมู่ที่ 5 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าเสน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดินของ อบต. หมู่ที่ 5 [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าเสน ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหลักบ้านลาด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าเสน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าเสน สำเนาสัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าเสน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าเสน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหลักบ้านลาด หมู่ที่ 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าเสน ประกาศผลผู้ชนะโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกปรับผิวจราจร ตั้งแต่คลองชลประทาน-ถนนเพชรเก [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าเสน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก หมูที่ 4 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.ท่าเสน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกปรับผิวจราจร หมู่ที่ 4 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.ท่าเสน สำเนาสัญญาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงาน อบต.ท่าเสน [ 28 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.ท่าเสน ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนสายหลักบ้านลาด หมู่ที่ 2 เพื่อรับฟ้งคำวิจา [ 28 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.ท่าเสน สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 [ 25 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าเสน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนนภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ค. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 พ.ย. 2565)    อ่าน 486  ตอบ 0  
เว็บไซต์ของ อบต. (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 159  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 337  ตอบ 0  
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
ที่ทำการ อบต.ท่าเสน
 
 
 
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 032-586-558
   
   
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
   
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
   
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
   
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป บริการขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องขอนำ้ประปาเพื่อใช้อุปโภค บริโภค แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบสอบถามความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุด
แบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ : 032-586-558 โทรสาร : 032-586-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
จำนวนผู้เข้าชม 2,960,671 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-308-0049

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน