กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว478
mod_vvisit_counterเดือนนี้787
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1658
mod_vvisit_counterทั้งหมด28925

We have: 1 guests online
ไอพีคุณ: 54.166.130.157
วันนี้: ต.ค. 15, 2018

ดาวน์โหลดแนะนำ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

รายงานรับ-จ่ายเดือน ต.ค.59

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:25 น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี
บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
รายการ 31 ตุลาคม 2559
รายรับ   (รวมทั้งสิ้น)                         4,338,580.11
ก. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง                                   25,187.18
  1. หมวดภาษีอากร                                                -  
    1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
    1.2 ภาษีบำรุงท้องที่  
    1.3 ภาษีป้าย  
    1.4 อากรฆ่าสัตว์  
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                 20,651.90
    2.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       60.00
    2.2 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     351.90
    2.4 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศฯ                                       40.00
    2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร  
    2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก  
    2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา  
    2.8 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  
    2.9 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                               20,200.00
    2.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน  
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   4,535.28
    3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                 4,535.28
  4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                -  
    4.1 ค่าขายแบบแปลน  
    4.2 ค่าขายทอดตลาด  
    4.3 ค่ารายได้อื่นๆ  
ข. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น                         4,313,392.93
  1. หมวดภาษีอากร                           1,092,689.93
  1.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                               824,711.43
    1.1 ภาษี 1 ใน 9                             184,739.41
    1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบฯ                             639,972.02
  1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 28,481.09
  1.3 ภาษีสุราและเบียร์                                 61,655.89
  1.4 ภาษีสรรพสามิต                               171,964.67
  1.5 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้    
  1.6 ค่าภาคหลวงแร่    
  1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                   5,876.85
  1.8 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                               104,279.00
  2.1  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                               104,279.00
  2.2 ภาษีการพนัน    
  2.3 ค่าใบอนุญาตขายสุรา    
  2.4 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล    
  3. หมวดเงินอุดหนุน                           3,116,424.00
  3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                           1,360,463.00
  3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์                               338,891.00
  3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามภารกิจถ่ายโอน                           1,417,070.00
  3.4 เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามยุทธ์ศาสตร์                                                -  
  3.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                -  
รายจ่าย   (รวมทั้งสิ้น)                         1,470,445.56
ก. รายจ่ายประจำ                         1,470,445.56
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                               552,230.00
  2. ค่าจ้างชั่วคราว                               119,235.00
  3. ค่าตอบแทน    
  4. ค่าใช้สอย                                 33,225.00
  5. ค่าวัสดุ    
  6. ค่าสาธารณูปโภค                               188,057.56
  7. เงินอุดหนุน    
  8. รายจ่ายอื่น ๆ    
  9. งบกลาง                               577,698.00
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน                                              -  
  1. ค่าครุภัณฑ์    
  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 

หน่วยงานภาครัฐ


QR Code
อบต.ท่าเสน
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6558