กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม2560)

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 14:20 น.

ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายไตรมาส 2

 

รายงานผลการรับ-จ่ายเดือน ก.พ.60

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 14:19 น.

รายงานผลการดำเนินงานเดือน ก.พ.60

 

รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ก.พ.60

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2017 เวลา 14:17 น.

รายงานรายเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

รายงานรับ-จ่ายเดือน ต.ค.59

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:25 น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี
บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
รายการ 31 ตุลาคม 2559
รายรับ   (รวมทั้งสิ้น)                         4,338,580.11
ก. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง                                   25,187.18
  1. หมวดภาษีอากร                                                -  
    1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
    1.2 ภาษีบำรุงท้องที่  
    1.3 ภาษีป้าย  
    1.4 อากรฆ่าสัตว์  
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                 20,651.90
    2.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       60.00
    2.2 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     351.90
    2.4 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศฯ                                       40.00
    2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร  
    2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก  
    2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา  
    2.8 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  
    2.9 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                               20,200.00
    2.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน  
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   4,535.28
    3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                 4,535.28
  4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                -  
    4.1 ค่าขายแบบแปลน  
    4.2 ค่าขายทอดตลาด  
    4.3 ค่ารายได้อื่นๆ  
ข. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น                         4,313,392.93
  1. หมวดภาษีอากร                           1,092,689.93
  1.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                               824,711.43
    1.1 ภาษี 1 ใน 9                             184,739.41
    1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบฯ                             639,972.02
  1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 28,481.09
  1.3 ภาษีสุราและเบียร์                                 61,655.89
  1.4 ภาษีสรรพสามิต                               171,964.67
  1.5 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้    
  1.6 ค่าภาคหลวงแร่    
  1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                   5,876.85
  1.8 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                               104,279.00
  2.1  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                               104,279.00
  2.2 ภาษีการพนัน    
  2.3 ค่าใบอนุญาตขายสุรา    
  2.4 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล    
  3. หมวดเงินอุดหนุน                           3,116,424.00
  3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                           1,360,463.00
  3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์                               338,891.00
  3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามภารกิจถ่ายโอน                           1,417,070.00
  3.4 เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามยุทธ์ศาสตร์                                                -  
  3.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                -  
รายจ่าย   (รวมทั้งสิ้น)                         1,470,445.56
ก. รายจ่ายประจำ                         1,470,445.56
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                               552,230.00
  2. ค่าจ้างชั่วคราว                               119,235.00
  3. ค่าตอบแทน    
  4. ค่าใช้สอย                                 33,225.00
  5. ค่าวัสดุ    
  6. ค่าสาธารณูปโภค                               188,057.56
  7. เงินอุดหนุน    
  8. รายจ่ายอื่น ๆ    
  9. งบกลาง                               577,698.00
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน                                              -  
  1. ค่าครุภัณฑ์    
  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประจำปี 2559

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 เวลา 16:02 น.

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 12

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.ท่าเสน ด้านใด
 

ผู้มาเยี่ยมเยือน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้67
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว197
mod_vvisit_counterเดือนนี้488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว960
mod_vvisit_counterทั้งหมด53820

We have: 7 guests online
ไอพีคุณ: 34.229.131.116
วันนี้: ม.ค. 21, 2020

หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.ท่าเสน
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6558